Доступні курси

Нормативна дисципліна магістерської ОП "Міжнародний туризм і туроперейтинг" спеціальності 242 "Туризм і рекреація".

Мета навчальної дисципліни сформувати сучасні науково-праксеологічні підходи до генезису поняття, структури та механізмів управління туристичними дестинаціями різного масштабу на засадах стійкого розвитку.

Курс «Менеджмент лісорекреаційної діяльності» покликаний  сформувати базові знання з  оцінки лісорекреаційного потенціалу території, розробки механізмів його залучення   для організації туристично-рекреаційної діяльності, як лісогосподарськими так і туристичними підприємствами, розкрити основні принципи та методи ведення господарства в лісах рекреаційного призначення, забезпечити оволодіння навичками  планування  та реалізації рекреаційно-туристичної діяльності з  врахуванням рекреаційної оцінки лісових ландшафтів, рекреаційного навантаження, стійкості та рекреаційної  місткості лісових насаджень. 

 

Курс варіативної складової. спеціальності 106 Географія ОПП "Регіональний розвиток і просторове планування"

Чому варто вивчати цей курс, яка його мета? Щороку зсуви завдають у всьому світі шкоди на десятки мільярдів доларів, і збитки зростають через зростання населення та нове освоєння потенційно нестабільних районів. В основному вони мають геологічні причини, але можуть мати й інші природні чинники, такі як дощі, танення снігу, ерозія та землетруси, або можуть бути викликані діями людини, такими як сільське та лісове господарство та будівництво. Щоб зменшити загрозу, яку становлять зсуви для громадської безпеки та власності, дослідження, спрямовані на забезпечення кращого розуміння стабільності та руйнування схилів, прискорилися в останні роки. Це прискорення супроводжувалося фундаментальними польовими дослідженнями та чисельним моделюванням процесів руйнування схилів, механізмів руху уламків, а також причин і тригерів зсувів.

Компетенції, якими легко оволодіти у процесі вивчення дисципліни. У результаті вивчення курсу студент знатиме: роль зсувних процесів в розвитку ГО Землі; класифікацію схилових процесів; будову зсувів; геологічні передумови виникнення зсувів; методи дослідження зсувів; методи моніторингу динаміки схилів; заходи з попередження та боротьби зі зсувами.