• За підтримки компанії Unicheck всі екзаменаційні роботи подані у системі Електронного навчання автоматично перевірятимуться на оригінальність.

      Детальніше за посиланням.


Available courses

Вибірковий курс для аспірантів які навчаються за освітньо-науковою програмою "Географія".

Вибіркова навчальна дисципліна, що передбачає повторення та поглиблене вивчення деяких тем з курсів: «Геологія загальна та історична», «Геоморфологія», «Палеогеографія», «Фізична географія материків та океанів». Формування практичних навичок застосування отриманих знань при викладанні тем геолого-геоморфологічного змісту, що передбачені програмою шкільного курсу «Географія».

Навчальна дисципліна є базовою для вивчення курсів природничої географії та Регіональної фізичної географії. Передбачає розглянути зі студентами історію формування Землі, її речовинний склад, розвиток сучасних геологічних та геоморфологічних процесів. Навчити студентів визначати мінерали за фізичними властивостями та гірські породи за структурно-текстурними характеристиками; виявляти фактори формування рельєфу земної поверхні; освоїти методи виявлення та опису сучасних форм рельєфу різного генезису на місцевості й за топографічною картою.