Available courses

Загальне землезнавство з основами екології (для студентів спеціальності "геодезія та землеустрій"

Даний курс розрахований на підготовку  спеціалістів у сфері землеустрою та геодезії. У рамках курсу вивчаються: питання будови планети Земля та її місце в Сонячній системі;  сучасні підходи до розуміння процесів самоорганізації географічної оболонки; вплив людського суспільства на ландшафтну оболонку планети та окремі її сфери, а також основні проблеми глобальної екології. Вивчаючи запропоновані теми в рамках даного курсу, студенти зрозуміють будову та динаміку географічної оболонки, її організацію, а також  роль людства, як компонента географічної оболонки, ознайомляться із можливими шляхами оптимізації природокористування.  Курс "Загальне землезнавство з основами екології " є основою для наступних курсів: "Геологія з основами геоморфології" "Загальні закономірності розвитку геосистем та геодинамічні процеси", "Ґрунтознавство", "Земельний кадастр" тощо. Набуті знання допоможуть майбутнім фахівцям  у подальшій професійній діяльності відповідально ставитися до прийняття управлінських рішень щодо землеустрою. 

Світлана Вікторівна Дутчак

Статистика

Мета дисципліни — вивчення основ теорії статистики, набуття навичок розв'язання практичних задач економіки, в яких використовуються ймовірнісні та статистичні методи.

Ірина Вікторівна Дорошенко

Технологія готельної справи і організація послуг гостинності

Курс призначений для ознайомлення читачів із організацією готельного господарства, видами засобів розміщення, основними класифікаціями готелів, які діють сьогодні у світі. Розглянуті основні фонди готельного господарства. Запропонована модель розміщення готелів у планувальній структурі міста. Охарактеризоване формування внутрішнього простору готелів та інженерно-технічне устаткування. 

Друга частина курсу присвячена організації послуг гостинності: розглянута робота усіх структурних підрозділів, які забезпечують комфортне перебування гостей у готелі. Особлива увага приділена процесу бронювання номерів чи місць у готелях та роботі служби прийому і розміщення. Окреме місце в лекційному курсі відведене психологічним аспектам роботи з клієнтами. Розглянуте питання організації пожежної безпеки, охорони праці у готелях.

Галина Ярославівна Круль