Available courses

Нормативна дисципліна магістерської ОП "Міжнародний туризм і туроперейтинг" спеціальності 242 "Туризм і рекреація".

Мета навчальної дисципліни сформувати сучасні науково-праксеологічні підходи до генезису поняття, структури та механізмів управління туристичними дестинаціями різного масштабу на засадах стійкого розвитку.