Available courses

Гідрологічна практика

Навчальна гідрологічна практика має на меті формування і розвиток  у студентів знань та навичок щодо проведення гідрологічних вимірювань, спостережень і досліджень у різних умовах.

Людмила Володимирівна Костенюк

Основи математичного моделювання і прогнозування гідрометеорологічних процесів

Навчальна дисципліна «Основи математичного моделювання і прогнозування гідрометеорологічних процесів»  (освітньо-професійна програма «Науки про Землю», спеціальність 103 «Науки про Землю», спеціалізація «Гідрометеорологія», галузь знань 10 «Природничі науки»)

Андрій Олександрович Кирилюк

Транскордонний туризм

Навчальний курс належить до дисциплін вільного вибору у 6-му навчальному семестрі першого бакалаврського рівня освітньої програми "Міжнародний туризм".

Жанна Іванівна Бучко

Географія туризму

Мета вивчення дисципліни: ознайомлення майбутніх бакалаврів-туристівз основним теоретичними і практичними положеннями географії туризму, показати її роль в розумінні процесів розвитку туризму, що відбуваються в Україні та світі, сформувати уявлення про регіональні особливості розвитку туризму.

Володимир Іванович Костащук

Районування в туризмі

Мета курсу – забезпечити майбутнього фахівця в галузі туризму знаннями про особливості рекреаційно-туристичного районування України та світу.


Володимир Іванович Костащук

Основи наукових досліджень в туризмі

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” є ознайомити студентів спеціальності „Туризм” із особливостями науково-дослідної діяльності та оволодіти методами та методологією наукових досліджень.

Володимир Іванович Костащук

Міжнародний туризм

Метою викладання навчальної дисципліни “Міжнародного туризму” є ознайомлення майбутніх бакалаврів-туристів з основним теоретичними і практичними положеннями розвитку міжнародного туизму під час практичної фахової діяльності, показати роль міжнародного туризму у розвитоку туристичного бізнесу, сформувати уявлення про основні тенденції розвитку міжнароднгого туризму.


Володимир Іванович Костащук