Дисципліна «Сучасна українська мова (синтаксис, ч. ІІ)» належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін підготовки бакалавра спеціальності «Філологія (українська мова та література)». Вона забезпечує формування у здобувачів вищої освіти професійно-орієнтованої компетентності, передбачає оволодіння знаннями, уміннями і навичками аналізу синтаксичних одиниць, виокремленню односкладних речень, простих ускладнених конструкцій, реченнєвих еквівалентів, визначенню їхнього функційного потенціалу в різних дискурсивно-жанрових формах української мови.


Основи користування MOODLE