Екологічні проблеми регіону - вибіркова дисципліна для студентів спеціальності 101 "Екологія"

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Курс: 4

Семестр: 8

Загальний обсяг дисципліни: 108 год 

Мета навчальної дисципліни: проаналізувати сучасний екологічний стан Чернівецької області та м. Чернівці, окреслити коло головних екологічних проблем, з’ясувати причини та наслідки їх виникнення, оцінити ефективність природоохоронних заходів у регіоні.