Дисципліна для студентів І курсу спеціальності "Агрономія".

Загальна кількість лекційних годин - 15, лабораторних - 15, підсумкова форма контролю - іспит.

Лекційні заняття - Літвіненко Світлана Григорівна

Лабораторні заняття - Літвіненко Світлана Григорівна, Токарюк Алла Іларіонівна