Курс "Політична журналістика" зорієнтований на оволодіння студентами знаннями щодо роботи засобів масової інформації та засобів масової комунікації, аналітичних структур тощо, формування у студентів практичних навичок аналітичної та організаційної роботи, необхідних для фахової діяльності майбутнього політолога.