Дисципліна вивчає фактори середовища існування суттєві для живих організмів, і взаємозв’язки між живими організмами та навколишнім середовищем з метою встановлення меж толерантності й оцінки стійкості організмів до зовнішніх впливів.