Вивчення предмету «Хімія смаку, кольору та запаху» полягає у сприянні запровадження основ свідомого ставлення людей до свого здоров’я, раціонального харчування та формування навичок свідомої споживчої поведінки. Спеціалістам, що працюють у галузі харчової промисловості необхідно мати знання про екологічно здорове харчування, вміння здійснювати свідомий вибір продуктів, компетентність у сфері вибору вихідних інгредієнтів та технологій їх переробки.

Метою освоєння дисципліни «Хімія смаку, кольору і аромату» є підготовка фахівців, які володіють основами хімії смаку, кольору, запаху, здатних творчо використовувати хімічні знання при вирішенні виникаючих завдань і проблем.

Завданнями вивчення дисципліни «Хімія смаку, кольору і аромату» є освоєння студентами теоретичних і практичних основ хімії смаку, кольору, запаху; формування у студентів знань, що дозволяють зрозуміти принципи хімічних, біохімічних і технологічних процесів переробки харчової сировини; розвиток практичного досвіду користування хімічними знаннями в професійній діяльності і повсякденному життя.

Навчальна програма розрахована на  1 семестр, 6 кредитів (150 годин 15 лекційних + 45 лабораторних).