Навчальна дисципліна «Організація та режисура виховних заходів» належить до циклу дисциплін вільного вибору, спрямована на професійну підготовку майбутнього вчителя  початкової школи та практичне спрямування його до організації виховної роботи у закладі освіти. Курс ознайомлює студентів з теоретичними основами та практичними питаннями режисури та методики організації виховних заходів у закладі загальної середньої освіти.