Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців компетенцій, надання знань, умінь для здійснення ефективної професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення техногенних і природних небезпек, які можуть привести до несприятливих наслідків на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), спричинити нещасні випадки та надзвичайні ситуації; сформувати у студентів відповідальність за особисту та колективну безпеку, за навколишнє середовище, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері охорони праці та цивільного захисту з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності.