Вивчення «Професійної німецької мови»  передбачає навчання на діловому, професійному та культурологічному рівнях; забезпечує розвиток практичних навичок володіння іноземною мовою на автономному рівні, достатньому для вирішення комунікативних завдань, пов’язаних з академічними потребами та  виробничими умовами фаху у майбутньому.