Курс «Дистанційні форми психологічної допомоги» спрямований на ознайомлення студентів із основними поняттями щодо психологічної допомоги, її видів та методів надання, а також оволодіння практичними навичками використання інформаційно-комунікаційних засобів для надання різних видів психологічної допомоги.