Завдання навчальної дисципліни – вивчення історичних концепцій реконструкції міського середовища історичних міст, формування теоретичних та практичних підходів до реконструкції, засвоєння сучасних методів та прийомів реконструкції історичної забудови, виявлення та пошук шляхів вирішення комплексних проблем реконструкції історичних міст та їх структурних елементів.