До курсу буде внесено задачі, зразки звітних протоколів програми наскрізної практичної підготовки студентів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти.