Задача курсу полягає у формуванні навичок аналізу міркувань, виокремлення медійних та маніпулятивних наративів, формування навичок осмислення та аналізу візуально та аудіально поданої інформації та її застосування у психологічному консультуванні та психологічній просвіті.