Мета навчальної дисципліни «Порівняльна спеціальна педагогіка» – оволодіння порівняльним аналізом виникнення, становлення, етапів розвитку і сучасного стану спеціальної освіти за кордоном; оволодіння аналізом змісту сучасних світових педагогічних теорій і концепцій, що сприяє формуванню умінь використання корекційного педагогічного досвіду в сучасній практиці навчання, виховання і соціалізації осіб з порушеннями психофізичного розвитку.