Вибіркова дисципліна для студентів третього курсу спеціальності 231 Соціальна робота.