Курс "Академіне письмо і риторика іншомовного спілкування" призначений для здобувачів третього рівня вищої освіти та належить до освітньої складової програми підготовки аспірантів (гуманітарний цикл). Семестр навчання: 1й – 2й; кількість аудиторних годин на тиждень – 6.