Вибіркова дисципліна «Методика аналізу літературного тексту в ЗЗСО» призначена для підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Англійська мова та зарубіжна література» спеціальності «Середня освіта» другого (магістерского) рівня вищої освіти. Цей освітній компонент постає важливою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців – вчителів / викладачів англійської мови та зарубіжної літератури, оскільки дозволяє оволодіти базовими й новітніми методиками аналізу літературного тексту, забезпечуючи у такий спосіб професійну підготовку кваліфікованих, креативних та конкурентоспроможних спеціалістів у галузі загальної середньої освіти. Курс формує навички компетентного погляду на світовий літературний процес, дає знання алгоритмів, методик, методів і прийомів видів аналізу художніх творів залежно від специфіки учнівської аудиторії, типу уроку, поетикальних, жанрових чи стилістичних особливостей літературного тексту. Дисципліна сприяє синергії педагогічної мовно-літературної складової освітньо-професійної програми.