Навчальна дисципліна «Основи ораторського мистецтва» покликана сформувати у здобувачів риторичну компетентність, удосконалити їх комунікативні уміння шляхом оволодіння технікою ведення полеміки, диспуту, дискусії, засобів аргументації своєї позиції в діалозі, полілозі. Студенти отримають знання з ораторського мистецтва, навички використання методів вербального та невербального спілкування в управлінській діяльності; створення позитивного іміджу управлінця для забезпечення високого рівня професійності на основі прийняття ефективних управлінських рішень.