Мета викладання навчальної дисципліни – розкрити сутність та особливості правовідносин, що виникають стосовно об’єктів міжнародного права промислової власності. Також надання студентам базових теоретичних знань в області міжнародної охорони промислової власності, зокрема, оволодіння ними нормативним матеріалом – діючим законодавством України, міжнародних договорів, прикладів з судової практики.