Навчальна дисципліна «Усне мовлення» є практичним курсом, який входить до циклу вибіркових фахових дисциплін та вивчається на 1 курсі (2 семестр). Дисципліна «Усне мовлення» спрямована на формування мовленнєво-мовної компетенції студентів першого року навчання. Основними організаційними формами навчання є практичні заняття. Дисципліна викладається англійською мовою.