Навчальна дисципліна «Педагогіна творчість» входить до переліку вибіркових компонент  осіннього семестру освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)» та спрямована на формування у майбутніх фахівців дошкільної освіти творчих здібностей в процесі здійснення педагогічної діяльності.