Навчальна дисципліна «Ділова комунікація та переклад» (ОПП «Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови») є практичним курсом, який входить до обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки ЗдВО та вивчається на 2 курсі (4 семестр). Призначення дисципліни полягає в ознайомленні студентів зі специфікою сфери усної і письмової ділової комунікації та опануванням необхідних знань і навичок для здійснення усного чи письмового перекладу в цій галузі. Актуальність дисципліни зумовлена важливістю всебічної підготовки перекладача, зокрема, необхідністю володіти лексико-граматичним мінімумом забезпечення і мовно-комунікативним рівнем проведення ділових переговорів, зустрічей, конференцій тощо.