Курсова робота є необхідною складовою процесу навчання студентів бакалаврату за спеціальністю 035 Філологія 035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)». Це самостійне наукове дослідження, яке узагальнює теоретичну та практичну підготовку студента в рамках нормативних та варіативних компонентів навчальної програми для бакалаврів. Курсова робота є формою контролю засвоєних студентом інтегрованих знань, вмінь і навичок, необхідних для виконання професійних обов’язків. Її виконання вказує на здатність студента аналізувати проблему, вести науковий експеримент, послідовно викладати думки, використовуючи чіткі та логічні аргументи. Крім того, курсова робота перевіряє рівень володіння студентом сучасними методами навчання та його здатність застосовувати теоретичні знання на практиці, формулювати висновки та рекомендації, а також оформлювати результати дослідження. Виконання курсової роботи здійснюється державною мовою у вигляді спеціально підготовленої наукової праці у формі рукопису.