Публічне врядування в Україні постійно перебуває у динамічному стані та відображає ті зміни які відбуваються між органами публічної влади та індивідом. Вивчення загальних правових положень які стосуються організації публічної влади, її внутрішньої та зовнішньої взаємодії як з іншими органами влади так й людиною є невід'ємною складовою світоглядної та професійної підготовки осіб, які працюватимуть у сфері публічної адміністрації. Курс спрямований на оволодіння здобувачами як теоретичної так й практичної складової організації та здійснення публічного врядування в нашій країні.