Актуальність навчальної дисципліни «Гендерна рівність у міжнародному праві» зумовлена докорінними соціальними змінами, які відбуваються сьогодні у міжнародному співтоваристві. Зокрема, відхід від класичного, традиційного розуміння способу життя людини в суспільстві, призвів до якісного нового бачення розподілу ролей між чоловіком і
жінкою у суспільстві, перш за все у таких сферах як політика, державне управління, господарська діяльність, що спровокувало вихід від суто «сімейних» обов’язків.