прискорення адаптації студентів до умов та вимог вузівського життя, а також ознайомлення їх із сутністю, змістом та практичною спрямованістю обраної спеціальності.

викладається у 1 семестрі для студентів 1 курсу спеціальності 073 Менеджмент. Курс передбачає вивчення базових понять та створення загальної уяви щодо змісту та загальних методів роботи бакалавра з менеджменту, менеджера-адміністратора, з узагальненим об’єктом діяльності: первинний рівень управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в організаціях, зокрема в галузі міського господарства.