Фінансова думка України розглядає питання історичного розвитку фінансової думки в історії людства та України від стародавнього світу до сучасності. Предметом курсу «Фінансова думка України» є закономірності та особливості еволюції фінансової думки в працях українських вчених-фінансистів. Зміст курсу «Фінансова думка України» передбачає розгляд фінансових теорій давнини і сучасності, їх вплив на розвиток фінансів, дозволяє одержати необхідну суму знань, яка відповідає вимогам до фахівців-фінансистів.