Як свідчать проблеми розвитку, трансформації сучасної економіки України, іпотека як складова фінансових відносин є важливим і ефективним знаряддям забезпечення вирішення проблем і підтримки успішного рішення проблем і підтримки успішного функціонування економіки. Розроблення сучасних моделей іпотечних механізмів, систем оцінки нерухомого майна при іпотечному кредитуванні, управління ризиками іпотечного капіталу, систем організації обігу іпотечних цінних паперів можуть значно полегшити  вирішення питань фінансування, покращити економічне зростання інвестиційну активність, пожвавити діяльність ринків житла, нерухомості, землі. Дисципліна «Іпотечний ринок» належить до блоку вибіркових освітніх компонент, запропонованих здобувачам освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня галузі знань  07 «Управління та адміністрування».