Теорія ймовірності та математична статистика” є ознайомлення студентів з основами теорії ймовірностей та математичної статистики, необхідних для розв’язування багатьох теоретичних і практичних економічних задач; розвинути логічне мислення, вміння самостійно аналізувати та здійснювати математичні дослідження прикладних питань.