Дисципліна «Інтегровані навички другої іноземної мови» належить до вибіркових компонентів освітньо-професійної програми підготовки студентів-магістрів – фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (ОПП «Англійська мова та зарубіжна література»).