Метою навчальної дисципліни є теоретичне з’ясування підстав для виокремлення міжнародного міграційного права як самостійної комплексної галузі; аналіз специфіки джерел, предмета, методу та принципів його регулювання; встановлення комплексного характеру міжнародних публічно-правових аспектів світових міграційних процесів у плані міжнародного співробітництва держав на різних рівнях та за допомогою різних правових методів та інструментів. Навчальна дисципліна покликана сформувати у студентів знання про види, форми, особливості та специфіку міжнародного міграційного права.