Метою навчальної дисципліни є вивчення особливостей правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в міжнародному приватному праві; змістовних характеристик основних конвенцій, що регулюють транспортні зобов’язання в міжнародному приватному праві; умов застосування міжнародно-правових звичаїв в сфері міжнародних розрахункових відносин; особливостей правового регулювання деліктних зобов’язань з іноземним елементом в Україні та зарубіжних країнах; специфіки застосування колізійних прив’язок в спадкових та шлюбно-сімейних відносинах з іноземним елементом.