Вивчення дисципліни „Німецька мова за професійним спрямуванням”  передбачає навчання на профе­сійних засадах; забезпечує практичне володіння іноземною мовою на автономному рівні, необхідному для ділового та професійного спілкування, реалізації на письмі комунікативних намірів, пов’язаних із виробничими умовами фаху; досягнення студентами рів­ня знань, відповідно до вимог до дипломованого спеціаліста за ОКР «Бакалавр», який забезпечить можливість ін­струментального застосування іноземної мови.