Мета навчальної дисципліни «Спортивний маркетинг» полягає у формуванні у студентів повного уявлення про маркетинг у спорті, а також навчити застосовувати отримані знання у практичній діяльності.

Основними завданнями навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ маркетингу спорту, а саме: особливостей маркетингу у спорті в сучасних економічних умовах; основ формування послугової, цінової, комунікаційної та збутової політики спортивних організацій; приймати стратегічні та тактичні рішення на ринку та вміти аргументувати їх.