Висвітлено теоретичні положення економіки будівництва як галузевої науки, питання ролі будівництва в економіці держави, інвестиційних процесів і форм власності у будівельній галузі, будівельного ринку і особливостей його розвитку, основних фондів та обігових коштів будівельних організацій, організації і планування будівництва, прибутку і рентабельності, фінансування і кредитування, управління якістю в будівництві, економіки та організації проектування, оподаткування будівельних організацій.