Дисципліна «SMM маркетинг» є дисципліною вибору для студентів 2-го та 3-го курсу першого бакалаврського рівня вищої освіти, спеціальностей 051 «Економіка»,            071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент»,           076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 292 «Міжнародні економічні відносини», галузі знань  07-Управління та адміністрування.

Метою вивчення дисципліни «SMM маркетинг» є: сформувати у студентів необхідний обсяг теоретичних і практичних знань про механізми успішного просування бізнесу в соціальних мережах; практичне оволодіння основними інструментами просування  бізнесу в соціальних мережах; розвиток навичок формування SMM-стратегії, контент-стратегії, налаштування рекламного кабінету.