Метою викладання навчальної дисципліни є практичне володіння іноземною мовою на рівні, необхідного для професійного та наукового спілкування, а також для реалізації на письмі комунікативих намірів, повязаних з виробничими умовами фаху. Сучасні вимоги до підготовки магістра вимагають плідної участі у міжкультурній комунікації з необхідними навичками та вміннями професійного спілкування в усній і письмових формах, спроможності оволодіти новітньою фаховою інформацією через іншомовні джерела. Усе це підвищує попит на висококваліфікованих працівників, які володіють іноземною мовою.