Дисципліна сприяє поступовому формуванню фахової компетенції майбутніх перекладачів, яка охоплює: усвідомлення норм англійської та української мов, перекладацьких норм, що визначають вибір стратегій перекладу; володіння технікою перекладу «з аркуша» та письмового перекладу; вміння професійно перекладати у межах одного або декількох жанрів та стилів письмового та/або усного перекладу; навички роботи з довідковими джерелами інформації, володіння новітніми інформаційними технологіями; психологічні якості перекладача, його поведінка, вміння контролювати емоції, вирішувати типові професійні завдання.