Робоча програма нормативної дисципліни «Розвиток міст та міське планування» для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 191 Архітектура та містобудування (повна форма навчання), спеціальність Архітектора та містобудування складена відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 2015 р.) та відповідає спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво».