Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів знання комунікативної природи мови, вивчення загальних законів комунікації, організації засобів мовного коду у процесах комунікативної взаємодії особистостей та впливу на засоби мови психічних, соціальних, когнітивних, культурних та інших чинників, а також різноманітних ситуативних складових комунікації. Викладається німецькою мовою.