Навчальна дисципліна «Фізична терапія у геронтології та геріатрії» є обов’язковим освітнім компонентом програми підготовки здобувачів освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.