Дана програма навчальної дисципліни “Адаптивна гімнастика” відповідає освітньо-професійній  програмі Фізична терапія, ерготерапія спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія, галузь знань 22 «Охорона здоров’я».