висвітлює теоретичні  засади науково-дослідної діяльності та надання методичних рекомендацій щодо виконання конкретних видів наукових, навчально-дослідних та інших робіт.