Має на меті ознайомити із актуальними жанрами і течіями в художньому перекладі; підготувати здобувачів вищої освіти до самостійної розробки окремих аспектів художнього перекладу та здійснення науково-дослідницької діяльності; удосконалити навички порівняльного аналізу оригіналу і перекладу художнього твору; створити теоретичне підґрунтя для успішного формування та подальшого розвитку навичок перекладацької діяльності; сприяти підвищенню соціокультурної компетентності майбутнього перекладача.