Комп’ютерна графіка нині широко використовується, тому знання і 
володіння навичками роботи з сучасними графічними системами стали 
невід’ємною частиною графічної підготовки. Використання тривимірного  моделювання має багато переваг і можливостей порівняно з двовимірною комп’ютерною графікою для створення рекламних продуктів, для кінематичного  моделювання,  одержання проектно-конструкторської документації,  при  експорті  тривимірних моделей  в  інші  програми комп’ютерної графіки тощо