Сучасний фахівець повинен мати уявлення про особливості формування й основні тенденції розвитку міжнародного сімейного права, давати правову оцінку колізійним нормам та іншим нормативним приписам міжнародного характеру; формування практичних навичок вирішення актуальних юридичних колізій в області сімейного права; формування практичних навичок ведення міжнародних судових справ; формування навичок аналізу нормативних актів та міжнародних договорів