Вивчення дисципліни «Менеджмент в галузі дошкільної освіти» передбачає удосконалення магістрами професійних знань, умінь і навичок, підвищення особистої професійної здатності керівників різних рівнів для забезпечення ефективного керівництва закладами освіти. У процесі вивчення дисципліни студенти набувають необхідних знань та умінь щодо організації управління закладами освіти, знайомляться з вітчизняним та зарубіжним досвідом менеджменту освіти, усвідомлюють  мету, об'єкт і суб'єкт, принципи, функції, інструменти менеджменту.