Мета навчальної дисципліни: закласти математичний та термінологічний фундамент в галузі криптології, навчити студентів правильно проводити аналіз погроз безпеці інформації, основним методам, механізмам, алгоритмам та протоколам криптографічного захисту інформації в інформаційно – комунікаційних системах з урахуванням сучасного стану та прогнозу розвитку методів, систем та засобів здійснення загроз та проведення криптографічного аналізу зі сторони потенційних порушників.